VODOTESNÉ - JE TO V SUCHU  

 

 

 

  HYDROIZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH

  IZOLÁCIA ŠIKMÝCH STRIECH

  NÁTER KONŠTRUKCIÍ A
        TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

   TMELENIE DILATAČNÝCH ŠPÁR A OKIEN

   ZATEPLENIE SVETLÍKOVEJ KONŠTRUKCIE

 


 

 

 


       1.Hydroizolácie plochých striech 

 Späť na začiatok

Prevedenie.

 a.) s použitím klasických  asfaltových pásov

     -  Bitagit
    - Hydrobit
    - Sklobit

    - Glasbit

 b.) s použitím modifikovaných asfaltových pásov opatrených
    
 farebným
minerálnym posypom

    - Elastodek          KRPA
    - Elastobit            JCP Štúrovo
    - SOPREMA         France

    - Nort Bitumi        Italy
    - Vedak               SRN

 c.) podľa vrstvenia

    - Jednovrstvové
    - Dvojvrstvové

    - Trojvrstvové

 

Záručná doba:
v závislosti od použitej technológie a materiálu  od 2 do 10 rokov


   2. Izolácie šikmých striech

 Späť na začiatok


Druhy materiálov:
   

 

Prevedenie:

 

 

- Bondský šindel
- Kanadský šindel
- Bobrovka

 - príprava podkladov strechy pre zvolený
   typ izolácie
- montáž klampiarskych výrobkov

- podkladanie izolačných pásov pod

  šindle
- montáž odvetrania a parozábran

- podkladanie šindla rôznych typov a

  tvarov
   

 

 

       3. Náter konštrukcií a technologických zariadení

 Späť na začiatok

 Stožiarov, mostov, žeriavových dráh, energomostov, komínov, výrobných hál.

Použitie farieb:

 - syntetické
- disperzné

- epoxidové
- polyuretánové
 

Aplikácia:

 

 náterom, striekaním, valčekovaním.

 

Technologický postup:

 

- očistenie konštrukcií od nečistôt,
  pôvodného náteru a korózií
  oškrabkávaním, kartáčovaním  

  prípadne opieskovaním, odmastením

- náter základný v jednej až dvoch

  vrstvách

- náter, nástrek vrchný v dvoch až troch
  vrstvách

 

Špecifikácia: - nátery vysokých objektov a obtiažnych
  konštrukcií za pomoci horolezeckej
  techniky
- práce sú prevádzané s vysokou kvalitou
  k spokojnosti odberateľa

 

Záručná doba:           2 až 8 rokov v závislosti od použitého materiálu


     4. Tmelenie dilatačných špár a okien budov

 Späť na začiatok

 

Tmelenie panelových medzier

- zatesnenie tepelnou vložkou asfaretan, polyuretán, penetrácia spár
- hydroizolačné vytmelenie tmelovou hmotou: Sokrat,Butiplast,Sidiflex
  vo farebných odtieňoch:

-tmavý
- bledošedý
- biely

Tmelenie okien a presklených plášťov budov


- vyčistenie a odmastenie medzier

- vytmelenie medzier silikónovým alebo disperzným tmelom tlakovou pištoľou
- zrovnanie nerovností na okenných rámoch


Prevedenie za pomoci horolezeckej techniky


- opravy a nátery fasád

- montáž plastových okien
- montáž sadrokartónových systémov
- pokládka dlažieb a obkladov
- plávajúce podlahy a PVC podlahy
- montáž sanitárnej techniky


        5.Zateplenie svetlíkovej konštrukcie

 Späť na začiatok

Dutokomorovymi polykarbonátovými platňami

Variant 1:

Nahradenie skla polykarbonátovými platňami.
Montáž polykarbonátových platní za pomoci doplnkovej drevenej konštrukcie na pôvodnú VEMA konštrukciu.

Variant 2:

Nahradenie skla polykarbonátovými platňami.
Montáž polykarbonátových platní na pôvodnú VEMA konštrukciu pomocou AL líšt s gumovým tesnením.

Variant 3:

Demontáž pôvodnej svetlíkovej konštrucie z VEMA profilov.
Výroba novej oblúkovej konštrucie a montáž polykarbonátových platní.